معضله ي موجود ميان افغانستان و پاكستان به طور آشكاري سه موضوع با هم مرتبط  است كه عبارت اند از :ادعا ارضي و مرزي از سوي افغانستان و تسيلح ،تمويل ،سازمندهي ،حمايت و اعزام خرابكاران ،تروريستان و آدم كشان به افغانستان از سوي پاكستان همين سه موضوع ما در بحران هاي ديگر است.


    مطلب مرتبط

   
۱   کابینه افغانستان: خط مرزی بین افغانستان و پاکستان را 'سرحد' نگویید

۲   کرزی به حکومت پاکستان: خیال دیورند و عمق استراتژیک را از سر به ‌دور کنید!

۳   مارشال فهيم: حاضريم که روى خط ديورند گفتگو کنيم

موضوعات مرتبط

خط دیورند

1- رهبران پشتون آنطرف ديورند در پيوستن و الحاق به افغانستان، تا كنوني چه موضعي داشته و دارند؟
آنها از مبارز بزرگ نيم قاره ي هند (مرحوم خان عبدالغفار خان) تا كنون هيچ كدام براي الحاق به افغانستان اظهار رسمي و علني نه كرده و علاقه مند پيوستن نه بوده و نيستند.
2- موضوع گيري خصمانه ي زمامداران افغانستان بعد از تشكيل پاكستان در برابر آن كشور.
 از نخستين روز هاي تشكيل پاكستان (1947م) همواره زمامداران نا عاقبت انديش و محافل معلوم الحال افغانستان مدت 27 سال در امور داخلي پاكستان مداخله مي كردند اما از سال 1974 م بعد از فرار مخالفين دولت جموري محمد داوود خان اين حربه تا كنون به دست زمامداران ،سازمان ها و محافل خاص پاكستان افتاده است.

3- بحران موجود از كجا ناشي شده و در كجا ختم مي شود ؟بحران اصلي از اختلاف سران دو قبيله ي سدوزايي و محمد زايي ،فرار شاه شجاع امضاي معاهده ي ((سه جانبه ي لاهور ،1938)) تا امضاي معاهده ي ديورند 1893 م و الي امروز بيشتر از ده معاهده ي رسمي و چندين تعهد نامه شفاهي و تحريري در شناسايي سرحد ديورند امضا شده ،ولی زمامداران متعصب ما هنوز هم ،ادعاي ارضي و مرزي دارند .

4- آيا افغانستان به بيش از ده تعهد بين المللي خود وفا دار است؟و آيا سرحد ديورند ،بين المللي است؟ مطابق يكي از اصل هاي بنيادين سازمان ملل متحد((ممنوعيت انكار پس از اقرار )) افغانستان حق نه دارد ،از تعهدات خود انكار كند و مطابق اصل ((ثبات مرزي هاي بين المللي ))سرحد ديورند ،دايمي و بين المللي است .


5- تحميلي خوندان سرحد ديورند ،خود بهانه براي ادامه ي جنگ است !
معاهده ديورند به هيچ وجه بزور تفنگ و سرنيزه بالاي زمامداران افغانستان امضا نشده و كلمه ي تحميلي به معني جبري نه بوده ،بلكه كلمه ي تحميلي درین مورد يك اصطلاح جغرافياي سياسي است.

6- خود اراديت خواستن براي مردم كشور ديگر، يكي از عوامل جنگ طلبي است!افغانستان مطابق اصل ((حق خود اراديت خواستن بدست خويش))حق نه دارند براي مردمان آنطرف ديورند (پاكستان) خود اراديت و يا حقوق ديگر مطالبه كند.

7- حفظ اصطلاح قبايل آزاد و حمايت از آن ها ،به مفهوم حمايت از ياغيان است.اصطلاح قبايل آزاد ،محكوم و غيره مربوط سال هاي 1850 تا 1893 م يعني امضاي معاهده ي ديورند است .بعد از امضاي اين معاهده از يك سو افغانستان و سوي ديگر هند برتانوي و حالا يكطرف افغانستان و طرف ديگر پاكستان است .

داممه مطلب را اینجا بخوانید - فایل پی دی اف -