افغانستان در بازى نهايى(فاينل )فوتبال خيابانى بين ٥٤ کشور جهان ، بعد از شکست دادن به روسيه  قهرمانى جهانى را بدست آورد.
    مطلب مرتبط

   
۱   چند بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان در مالدیف در حادثه ترافیکی زخمی شدند

۲   تیم ملی فتبال افغانستان ۳-۱ ترکمنستان را شکست داد

۳   تقدیر تیم ملی کرکت از سوی والی بلخ

موضوعات مرتبط

ورزش

 اين مسابقات بتاريخ دهم قوس سال جارى شمسى درشهرميلبورن آسترليا آغاز يافت وامروز با انجام بازى نهايى (فاينل) ، به پايان رسيد.

 عارف پيمان مسؤول مطبوعاتى کميته ملى اولمپيک بتاريخ ١٧ قوس به آژانس خبرى پژواک گفت که  از جانب افغانستان تيم فوتبال سنايى در اين مسابقات اشتراک نموده بود.

 وى افزود که روز گذشته در بازى هاى  نيمه نهايى ( سيمى  فاينل) افغانستان توانست با شکست دادن به تيم گانا به  مسابقات نهايى (فاينل ) اين  مسابقات راه يابد.

 به گفته پيمان امروز در شهر ميلبرون استرليا بازى نهايى فاينل بين افغانستان وروسيه انجام شد، که افغانستان توانست چهار مقابل پنج  تيم روسيه را شکست دهد.

 به گفته موصوف، قاسم ورضا ازجانب افغانستان توانستند گول بزنند، ولى نگهبان گول ( گول کيپر) عبدالعرفان توانست از حملات زياد جانب مخالف دفاع نمود ودر پيروزى تيم خود نقش مهمى را بازى کرد.

 محمدعزيزابوالفضلى ترينر يا آموزگار تيم سنايى به آژانس خبرى پژواک گفت که تيم سنايى بيست سال قبل بنام غرجستان ياد مى گرديد که سه سال قبل به اين نام مسمى گرديد.

 وى افزودکه اين تيم بين  تيم هاى تقريباً ٥٠ کشور جهان در آسترليا در فوتبال خيابانى  ( ستريت فوتبال) قهر مان شد.

 فوتبال خيابانى يا ستريت فوتبال با فوتبال عادى خيلى تفاوت دارد چنانچه ازهر تيم  چهار تن مى نواننددر ميدان بازى کنند.ووقت هر ميدان ٧ دقيقه مى باشد.

 به گفته ابوالفضلى از جانب افغانستان دراين مسابقات  ١٠ بازيکن ونماينده اشتراک داشتند.

 قرار است که در سال آينده اين مسابقات در ايتاليابراه انداخته شود.