در طی 10 سال گذشته به منظور محو تروریزم میلیاردهای دالر از جانب کشورهای کمک کننده بر تروریزم به مصرف رسیده است، البته بیشترین کمک ها در نقاط غلط و نادرست هزینه شده ، بگونه مثال کشور حامی تروریزم (پاکستان) توانسته است در یک دهه گذشته 20 میلیارد دالر را به منظور مبارزه با تروریزم دریافت کند ولی از این کمک ها برخلاف در تقویه دهشت افگنی و تروریزم سرمایه گذاری کرده است، چرا که تروریستان از سالها قبل به مراتب قوی تر و در عملیات های اخیر خود نشان داده اند که از تجهیزات و آموزش های نهایت عصری برخوردار میباشند چرا که حامی آنها نظامیان پاکستانی میباشد و همواره طی سالهای گذشته بزرگترین حملات تروریستی را سازماندهی و عملی نموده اند که در آخرین موارد میتوان از حمـلات توپخانه یی و هلیکوپترهای پاکستانی در مناطق شرق کشور نامبرد که با پرتاب 760 موشک حدود 90 تن از شهروندان ملکی و بیگناه ما کشته و زخمی شده اند.


    مطلب مرتبط

   
۱   کابینه افغانستان: خط مرزی بین افغانستان و پاکستان را 'سرحد' نگویید

۲   کرزی به حکومت پاکستان: خیال دیورند و عمق استراتژیک را از سر به ‌دور کنید!

۳   مارشال فهيم: حاضريم که روى خط ديورند گفتگو کنيم

موضوعات مرتبط

خط دیورند
 ضمناً آنها گروه های تروریستی منجمله طالبان را با آموزش های گوناگون شان وا میدارند تا حملات غیر انسانی و اسلامی شان را انجام دهند که در این مورد میتوان از پرتاب یک بم دستی در لیسه امیرعلی شیر نوایی واقع شهر میمنه ولایت فاریاب نامبرد که باعث زخمی شدن 17 تن دانش آموز آن مکتب گردید، جمع آوری عشر توسط یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول (طالبان) در ولایت سمنگان، ماین گذاری کنار جاده ای در منطقه تورغندی ولایت هرات که بالاثر آن 4 تن کشته شده و ده ها موارد دیگر را نیز میتوان یادآوری نمود. ضمناً سازمان آی اس آی توانسته است که برای مدت 6 سال اسامه بن لادن را در شهرک نظامی ایبت آباد تحت نظر و حمایت مستقیم خود قرار دهد.
 در مورد فعالیت های شبکه استخباراتی آی اس آی پاکستان در رابطه به تقویه و حمایت تروریستان معــاون رئیس جمهــور امــریکا آقای جو بایدن اظهار داشتـه اســت که : " سـازمان آی اس آی با شبکه حقانی و طالبان ارتباط دارد و باید واقع گرا باشیم".

 آنچه که تا حال گفته آمدیم در می یابیم که به منظور از بین بردن تروریزم و مراکز آنها نیاز به تغییر ژرف و شدت حملات بیشتر در آنسوی خط دیورند ضرورت عینی میباشد و تنها به حملات طیارات بدون سرنشین اکتفاء نمی شود کرد و باید از طریق هوا و زمین ریشه تروریزم را در آنجا از بین برد.

 برعلاوه جنایات کشور حامی تروریزم (پاکستان) در این اواخر گسترش یافته و به حملات توپخانه یی و تعرض علنی در خاک افغانستان پرداخته است، شهروندان افغانستان از آنها میخواهد تا این گونه حملات غیر انسانی خویش را هر چه عاجل متوقف ساخته و باعث از بین رفتن اعتماد دو ملت مسلمان و همسایه نگردیده در غیر آن به عکس العمل مشابه و جدی روبرو خواهند گـردید.

 نا گفته نباید گذاشت که همـکاری مردم با نیـروهای امنیتی به منظور تأمین امنیت خود و مناطق شان خیلی مؤثر بوده میتواند، بگونه مثال شب یکشنبه بر اثر حمله یکتن از باشنده گان وزیرستان پاکستان بر یک خانه در منطقه دوه منده ولایت خوست با مقابله ساکنین منزل مواجه شده که این گونه همکاری ها میتواند تروریستان را تضعیف نماید و امید ما از شهروندان افغانستان این است تا دست به دست هم داده و متحدانه بر ضد شورشیان و آنانیکه هیچ توجهی به صلح و آرامش افغانستان ندارد عمل نمایند.

 در اخیر توقع ما از کشورهای در حال مبارزه با تروریزم این است تا با یک رویکرد واقعی مبارزه خویش را بر علیه کشور حامی تروریزم تغییر داده و برعلاوه حملات هوائی از حملات زمینی و تمامی امکانات در مورد محو تروریزم نیز استفاده نمایند تا بتوانیم این غده شوم سرطانی را محو و نابود سازیم در غیر این صورت دیگر بر همگان آشکار است که نظامیان پاکستان با هزاران ترفند و مکر آشنایی دارند و به خوبی میدانند که جنگ با تروریزم را به کدام بیراهه ها سوق دهند که تا حال در این مورد شهکاری های خود را به خوبی نشان داده اند.
  عبدالباصر"منصوری"