شمارى از آواز خوانان مشهور به شمول وحید قاسمی و آریانا سعید در مقابل مجسمه هاى مخروبۀ بودا در باميان توام با شور و هلهله و استقبال گرم هزاران تن کنسرت دادند.

درین کنسرت که شب گذشته به منظور روز جهانی جوانان تحت عنوان ( باهمی وهمدلی ) با حمایت مالی یوناما برگزار شد، علاوه بر مردان، صد ها دختر و زن نيز اشتراک داشتند.

جوانان شب را با سرودن آهنگ هاى حماسى که حاوى صلح، امنيت و وطندوستى بود و با آواز هاى گيراى وحید قاسمی، فرید رستگار، آریانا سعید، رضا رضايی وهنرمندان دنبوره نواز محلی سروده ميشد، خوش گذراندند.

اين کنسرت تا ساعات ١٠:٠٠ شب ادامه داشت وهنرمندان زمانی به آواز خوانی میپرداختند، با کف زدنها و استقبال گرم تماشاچيان تشویق ميشدند.

محمد حلیم نصرت یکی از تماشاچيان به آژانس خبرى پژواک گفت: (( امشب شب خوشی برایم بود و اميد دارم که بیشتر باید برنامه های کنسرت  و جشنواره ها در بامیان برگزار گردد.))

زهره نظرى يکى از دختران ، اين کنسرت را بى سابقه خوانده، گفت که فاميل ها به دختران و زنان اجازه دادند که در کنسرت شرکت کنند و آنها از آواز هاى جذاب خوانندگان لذت بردند.

وى افزود که براى طبقۀ اناث، محل خاصى ترتيب شده بود و آنها به راحتى و خاطر آرام، کنسرت را تماشا کردند و وقت شان به خوشى سپرى شد.

با وجودى که کنسرت با مخالفت برخى از علماء مواجه گرديد، اما کدام اخلالى در آن رونما نشد.

عصر ديروز چند تن ازعلماء در چوک هریکین برای مردم پیام دادند که این کنسرت خلاف مقدسات اسلامی است و در آن شرکت نکنند.

محمد سجاد محسنی یکتن ازعلمای دینی بامیان در پیام خود گفت که اشتراک در محافل ساز و آواز ،خلاف عنعنات اسلامی است ومردم نباید در آن شرکت نمایند .

اما جوانان وفرهنگیان که درین کنسرت شرکت کرده بودند، خوش بودن مردم راحق خود دانسته،میگویند که نباید علما خوشی را از مردم بگیرند.

به گفتۀ آنها، تلاش این عده از علماء این بود تا جشنواره جوانان وکنسرت هنرمندان کشور را کمرنگ سازند، اما نتوانستند.

محمد ابراهیم تولا شاعر ویکی از فعالان مدنی بامیان به پژواک گفت که برگزاری کنسرت ورُشد هنرمندان ملی ومحلی کمک میکند تا هنرهای موسیقی که بخشى از فرهنگ مردم وجامعه است رشد نموده و مردم  که همیشه در کشور نا امن جنگزده زندگی میکنند لحظات شاترا خوش بگذرانند.

وی افزود  که مخالفت عده يى از علماء با برگزاری کنسرت درین ولایت بی سابقه بوده وقبلاً هیچ عالمی دینی، چنین برخوردى باجوانان ودیگر ارگانهای که برنامه های موسیقی را حمایت میکردند، نداشتند .

دفتر معاونت سياسى ملل متحد(یوناما) در بامیان در پیامی، هدف از برگزاری این کنسرت را همبستگی جوانان خوانده  وگفته است از طریق این هنرمندان پیام صلح را به دیگر شهروندان میرساند.

در پیام آمده است که یوناما حمایت مالی برنامه را به عهده داشته واین کنسرت به مناسبت روز جهانی جوانان در بامیان با برنامه های ملی ومحلی تجلیل شده است.

در این برنامه ، مقامات محلی نيز سهم داشته وریاست اطلاعات وفرهنگ از آن حمایت کرده است.

 احمد حسین  احمد پور یکی از مدیران ریاست اطلاعت وفرهنگ باميان گفت که کنسرت از قبل با اين ریاست ودیگر ادارات مربوط، همآهنگ شده بود ودر لحظه های اخیر با مخالفت تعدادی از علماء مواجه گردید.

وی علاوه کردکه  مخالفت عده يى از علماء هیچ تاثیری بر روند برگزاری کنسرت نداشت ومخالفت با کنسرت نیز از طرف تمامی علماء نبود.


اخبار بیشتر از ولابت بامیان
   
۱ شکایت دانشجویان بامیان از نبود خوابگاه در دانشگاه این ولایت
۲ انتقاد والی بامیان از کمبود برگه های رای دهی
۳ تیراندازی مردان مسلح ناشناس در مرکز بامیان دو زخمی بر جا گذاشت

موضوعات مرتبط

بامیان