تیم ملی فتبال پاکستان روزدوشنبه به کابل آمد، ملی پوشان فتبال پاکستان روزسه شنبه دریک دیدار دوستانه فتبال زیرنام دوستی، مهمان افغانستان هستند.

بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور نیز برای رویارویی این دیدار دوستانه از روزها آماده گی گرفته اند.

ملی پوشان فتبال پاکستان گفته اند از این که پس سال ها دوباره درپایتخت افغانستان و با تیم ملی این کشور فتبال بازی می کنند، خرسند هستند.

کپتان تیم ملی فتبال پاکستان، سمر اسحق گفته است:« مربی ما به اندازه کافی زحمت کشیده است ومربی ما می گوید که این بازی بخاطر آماده ساختن تیم ملی ما به رقابت های فتبال جنوب آسیا مفید است. افغانستان یک تیم خوبی است و بچه های ماهمه به اندازه کافی تمرین کرده اند و فردا یک بازی خوبی دربرابر افغانستان انجام می دهیم.»

درهمین حال ملی پوشان فتبال افغانستان این بازی را درتحکیم روابط دوستانه میان دوکشور اثر گذار دانستند.

سنجر احمدی گفته است که :« این بازی درایجاد روابط دوستانه بسیار مفید است و ما می خواهیم با برگذاری چنین مسابقات دوستانه با تمام کشورهای همسایه روابط دوستانه و ورزشی داشته باشیم.»

عضو تیم ملی افغانستان، مصطفی ادیب به طلوع نیوز گفته است که:« ما از آمادگی خوبی بر خوردار هستیم وفردا انشاالله تیم ملی پاکستان را شکست می دهیم.»

تیم ملی فتبال افغانستان درمقایسه به سال های پیش با ترکیب کاملآ تازه، فردا میزبان پاکستان است وباید دید که ملی پوشان کشور آیا پاکستان را شکست خواهند داد.