اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که حمله به هوتل سرینا با هنگاهنگی کارمندان این هوتل صورت گرفت و شماری از کارمندان با مهاجمان کمک کرده اند.


    مطلب مرتبط

   
۱   یک زن در نورستان چهار طالب را کشت

۲   امنیت ملی: پاکستان اعضای شبکه‌ی حقانی را به مناطق امن انتقال داده است

۳   منطقه شاخ ولسوالی قیصار به کنترول طالبان در آمد

موضوعات مرتبط

طالبان
این اداره امروز با نشر اعلامیه گفته است که تحقیقات تازه نشان می دهد که :̎یک تعداد از کارمندان هوتل با این عمال (سازمان استخبارات پاکستان) بطور متواتر در ارتباط بودند.̎
با این حال٬ در اعلامیه از دستگیری کارمندان متهم چیزی گفته نشده است اما اداره امنیت ملی گوید که یک تن از افراد که معلومات کافی در مورد چگونگی امنیت هوتل داشته٬ یک هفته قبل از حمله افغانستان را ترک کرده است.
امنیت ملی گوید که این فرد وابسته به سازمان استخبارات پاکستان است.
در خبرنامه امنیت ملی آمده است که این فرد قبل از انجام حمله٬ سوالات مشکوک از عوامل امنیتی هوتل مطرح کرده بود.

بی خبری طالبان از حمله

در حمله به هوتل سرینا ۹ تن کشته شدند که چهار تنی آنان شهروندان افغانستان و پنج تنی دیگر اتباع کشورهای خارجی بودند.
این حمله با واکنش های تند در داخل و خارج از افغانستان مواجه شد.
طالبان ساعات پس از حمله٬ مسوولیت این حادثه را به عهده گرفت اند.
اداره امینت ملی کشور اما می گوید که طالبان در جریان این حمله نبوده و این حمله از سوی سازمان استخبارات پاکستان صورت گرفته است.
در خبرنامه این اداره آمده است: ̎گروه طالبان در امر سازماندهی و طراحی حمله نقش نداشته، اما به اشاره باداران خارجی شان مسوولیت حمله را آنهم بگونه غیر قابل باور به عهده گرفته اند.̎
اداره امنیت ملی می گوید که نوع حمله به سرینا در حملات طالبان سابقه نداشته است اما سازمان استخبارات پاکستان در راه اندازی و سازماندهی این گونه حملات سابقه طولانی دارد.

تحقیقات پیشتر

امینت ملی می گوید که براساس نتایج تحقیقات اولیه٬ مهاجمان سلاح و مهمات را به شکل بسیار ماهرانه که در حملات گروه های تروریستی سابقه نداشته در کف بوت های شان جاسازی که زمینه انتقال آنرا از کمربندهای امنیتی و محلات چک و تلاشی سهل کردند.̎
با این حال٬ اداره امینت ملی اعلام کرده است که ماموران این اداره تحقیق می کنند که در تهیه سلاح به مهاجمان آیا از داخل هوتل با تروریستان همکاری صورت گرفته یا نه.̎

عدم مداخله گارد داخل هوتل

اداره امینت ملی تایید کرده است که در زمان ورود تروریستان٬ ضعف های کاملا مشهود در سیستم امنیتی هوتل مشاهده می شود.
در خبرنامه آمده است که در بخش بازرسی بدنی و چک امنیتی اقدامات لازم صورت نگرفته و در متوقف کردن تروریستان نیز کوتاهی صورت گرفته است.
امنیت ملی می گوید که 99 نفر گارد امنیتی وابسته به شرکت امنیتی موسوم به ̎لابی̎ در جریان درگیری هیچ واکنشی از خود نشان نداند.
این اداره تایید کرده است که تمامی این ماموران امنیتی در زمان درگیری مسلح بودند.
در حال حاضر ماموران امنیت ملی به دنبال موتر سرخ رنگی هستند که مهاجمان را به هوتل سرینا انتقال دادند.