پولیس ولایت کنر گفته که نظامیان پاکستانی حملات راکتی بر بخش هایی از این ولایت را از سر گرفته است.


    مطلب مرتبط

   
۱   تلاش‌های پاکستان برای متهم ساختن افغانستان در حمایت از هراس افگنان

۲   سياست دوگانه امريکا، امريکا به افغانستان جفا کرد

۳   حمله چرخ بال‌های پاکستانی بر بخش‌های مرزی ولایت کنر

موضوعات مرتبط

فكتور خارجي
عبدالحبیب سید خیلی، قوماندان امنیه ولایت کنر به خبرگزاری بخدی گفت که نظامیان پاکستانی از دو روز به این سو بر بخش هایی از این ولایت ده ها راکت پرتاب کرده اند.
به گفته او، روز گذشته هجده راکت از سوی نظامیان پاکستانی بر ولسوالی دامگان کنر اصابت کرده است.
قوماندان امنیه کنر همچنان می گوید که حملات راکتی صبح امروز نیز شروع شده و تا کنون نه راکت بر ولسوالی دامگان برخورد کرده است.
ولسوالی دامگان ولایت کنر هم مرز با پاکستان است که به گفته مقام های امنیتی، همواره مورد حمله راکتی نظامیان پاکستانی بوده است.
مقام های امنیتی کنر با انتقاد از عملکرد دولت مرکزی در این زمینه، خواهان توقف فوری حملات راکتی نظامیان پاکستانی شده اند.


اخبار بیشتر از ولابت کنر
   
۱ وزارت امور خارجه: ادامه حملات پاکستان بی پاسخ نخواهد ماند
۲ حمله چرخ بال‌های پاکستانی بر بخش‌های مرزی ولایت کنر
۳ ادامۀ راکت پراگنی نظامیان پاکستانی بر روستا های کنر

موضوعات مرتبط

کنر