روسیه توافق کرده است که کارخانه تسلیحاتی در حومه کابل که قبلا نظامیان این کشور از آن استفاده می کرده را دوباره فعال کند.


    مطلب مرتبط

   
۱   تلاش‌های پاکستان برای متهم ساختن افغانستان در حمایت از هراس افگنان

۲   سياست دوگانه امريکا، امريکا به افغانستان جفا کرد

۳   حمله چرخ بال‌های پاکستانی بر بخش‌های مرزی ولایت کنر

موضوعات مرتبط

فكتور خارجي
در زمان حضور نیروهای روسی در افغانستان این کارخانه فعال بود و علاوه بر ترمیم جنگ افزارهای این کشور٬ گلوله ها و برخی جنگ افزارهای سبک در این کارخانه ساخته می شد.
روسیه سابق سه کارخانه تسلیحات در حومه کابل داشت که در یکی این کارخانه ها حتی جت ها و هلیکوپترهای روسی ترمیم می شد.
یکی از این کارخانه ها را گروه های مجاهدین تخریب کردند و یک کارخانه دیگر از سوی نیروهای امریکایی با پرتاب بم از کار افتاد.
با این حال٬ در حال حاضر مقامات روسیه سرگرم بررسی دوباره راه اندازی یکی از این کارخانه ها هستند و قرار است لیستی از تجهیزات که برای راه اندازی آن نیاز است از کابل آمده شود.
خبرگزاری رویترز از قول یک منبع در وزارت امور خارجه هند خبر داده که راه اندازی این کارخانه از سوی هند به جانب روسیه پیشنهاد شده است.
این مقام که نامی او در خبر ذکر نشده گفته٬ دهلی نو با مسکو توافقنامه ای در این زمینه امضا کرده است.
به نظر می رسد که هزینه راه اندازی این کارخانه به طور مشترک از سوی هند و روسیه پرداخت شود.

جلوگیری از مصارف اضافی

عتیق الله امرخیل، آگاه امور نظامی و از جنرالان سابق ارتش افغانستان می گوید٬ در صورتیکه روسیه کارخانه تسلیحات خود را در کابل فعال کند٬ از مصارف اضافی نظامی در افغانستان جلوگیری می شود.
آقای امرخیل به خبرگزاری بخدی گفت: ̎در زمان حضور نیروهای روسی در افغانستان٬ سه کارخانه در حومه شهر کابل وجود داشت که تمامی نیازهای ارتش آن زمان را تکافو می کرد.̎
به گفته امر خیل٬ سلاح های سبک و سنگین ارتش آنوقت در داخل کشور و در همین کارخانه ها ترمیم می شد.
او می گوید که تمامی تجهیزات و وسایل این کارخانه ها در زمان حکومت مجاهدین سرقت و سپس در پاکستان فروخته شد.
امرخیل گفت که از سه کارخانه نظامی در حال حاضر فقط٬ کارخانه حربی در منطقه جوی شیر کابل فعال است که فعالیت آن هم چمشگیر نیست.

خرید جنگ افزار از روسیه برای افغانستان

مقام وزارت خارجه هند با که خبرگزاری رویترز صحبت کرده گفته٬ قرار است روسیه جنگ افزار مورد نیاز ارتش افغانستان را فراهم کند.
این مقام می گوید که پول این جنگ افزار را هند با انعقاد یک موافقتنامه برای روسیه می پردازد.
او تایید کرده که برای امضای این موافقتامه یک هیاتی هندی در ماه فبروری از مسکو دیدار کرده است.
او گفته است: ̎طبق این موافقتنامه، سلاح های سبک مانند توپخانه و هاوان در روسیه تهیه شده و به افغانستان انتقال داده می شود. اما این موافقتنامه می تواند سرانجام به انتقال سلاح های سنگین، تانک ها و حتی هلیکوپترهای جنگی بیانجامد که از سال گذشته به این سو افغانستان از هند درخواست کرده است.̎
در جریان سال های گذشته٬ دولت افغانستان بارها از هند خواسته که جنگ افزار مورد نیاز نظامیان افغان را فراهم کند.