کشف بوزون هیگز شاید کوچکترین ذره ای که وجود همه چیز را توضیح دهد شگفت آورترین کشف قرن باشد  .براصل داده های فزیک نظری واضح است که ، سیاره ها ، ستاره ها ،  زمین ، حیات بشری وهمه آنچه قابل مشاهده است ازین ذرات بنیادی تشکیل یافته  است .

مطالب دیگر از این نویسنده

   
۱ حکومتی که دوبار، از شکم تقلب معیوب زاده شد

۲ مشکل از خود بیگانگی

۳ هویـت واجب تـر ازاکسیژن

نویسنده

دکـــتر بصیرکـامجو


    مطلب مرتبط

   
۱   تلاش‌های پاکستان برای متهم ساختن افغانستان در حمایت از هراس افگنان

۲   سياست دوگانه امريکا، امريکا به افغانستان جفا کرد

۳   حمله چرخ بال‌های پاکستانی بر بخش‌های مرزی ولایت کنر

موضوعات مرتبط

فكتور خارجي

دامه مطلب را اینجا بخوانید