نظامیان پاکستانی به روز دوشنبه؛ هنگامی که نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ناتو برای دور ساختن چالش های امنیتی در مرز میان افغانستان پاکستان در کابل برگزار شده بود، بیست و هفت موشک را بر ولسوالی سرکانوی ولایت کنر پرتاب کردند.

فرمانده پولیس ولایت کنر در گفت و گویی با طلوع نیوز گفت: " دیروز دوشنبه بیست و دوم ثور به تعداد بیست و هفت موشک را نظامیان پاکستانی بر ولسوالی سرکانو انداخت کردند که چهار منزل رهایشی تخریب شده و پانزده رأس مواشی به هلاکت رسیده اند. اما به لطف پروردگار تلفات انسانی نرسیده است."

باشنده گان ولایت های ننگرهار و کنر از ادامه این حمله ها سخت انتقاد می کنند و دولت را به بی پروایی برای جلوگیری از این حمله ها متهم می سازند.

ذبیح الله زمری عضو شورای ولایتی ننگرهار گفت:" خواست من از حکومت افغانستان این است که دیگر به وعده های میان تهی پاکستان بازی نخورد."

این رویداد با واکنش تند نماینده گان مردم در شورای ملی نیز روبرو شد.

شماری از نماینده گان مردم در شورای ملی می گویند که حکومت افغانستان جرأت ایستاده گی را دربرابر خلاف کاری های پاکستان ندارد.

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس نماینده گان با اشاره به گفته های اخیر مشاور امنیت ملی پاکستان دربارۀ سهم دادن به طالبان در حکومت آینده گفت: " به باور من از یک طرف پرتاب موشک ها در شرق کشورما و از سویی هم گفته های مشاور امنیت ملی پاکستان موضع پاکستانی ها را در قبال مسئلۀ افغانستان روشن کرد."

رفیع الله گل افغان معاون دوم مجلس سنا پاکستان را به راهبرد دوگانه در برابر افغانستان متهم می کند. آقای گل افغان افزود: " پاکستان همیشه در مجالسی که برای حل مشکلات موجود در افغانستان برگزار شده است همکاری نشان داده است اما هیچ گاهی نخواسته است که مردم ما در امن زنده گی کند."

شکریه بارکزی نمایندۀ مردم کابل در مجلس دیدگاه اش را در این باره چنین بیان کرد: " پاکستان تا هنوزهم همان سیاست دوگونه را اختیار کرده است. این بدین معنا که همان روزی که نماینده رسمی شان به افغانستان می آید در عین روز نمایندۀ رسمی دیگر شان که همان فوج شان است بر کنر و دیگر بخش های مرزی افغانستان حمله های موشکی می کند."

اما پولیس مرزی کشور به این رویداد با احتیاط واکنش نشان می دهد و می گوید که این مشکلات می تواند در گفتگوها با پاکستان حل گردند.

عبدالفتاح فروغ رئیس ارکان فرماندهی عمومی پولیس مرزی چنین اظهار داشت: " این طرزالعمل سه جانبه خود به خود تقابل و تخطی را کاهش می دهد."

بربنیاد آمارها در یک هفته اخیر 43 موشک پاکستان به بخش هایی از ولایت کنر فرود آمدند و در جریان چندین سال این رقم به نزدیک به دوهزار موشک می رسد.


اخبار بیشتر از ولابت کنر
   
۱ وزارت امور خارجه: ادامه حملات پاکستان بی پاسخ نخواهد ماند
۲ حمله چرخ بال‌های پاکستانی بر بخش‌های مرزی ولایت کنر
۳ ادامۀ راکت پراگنی نظامیان پاکستانی بر روستا های کنر

موضوعات مرتبط

کنر