برگزاری جرگه امن منطقه ای با هدف کاهش تنش های موجود در افغانستان در سال گذشته میلادی (2006) در اجلاس واشنگتن با شرکت روسای جمهور پاکستان ، افغانستان و ایالات متحد امریکا طرح ریزی شد.
جرگه امن منطقه ای قرار بود سال گذشته برگزار شود ولی به دلایل نامعین برگزاری آن به تعویق ا