مصطفی نعيم، خبرنگار و فعال مدنی افغانستان با نشر مطلبی در صفحه‌ی فیس بوک خود در مورد امضای موافقت‌نامه‌ی همکاری اوکراین با اتحادیه‌ی اروپا، سبب برکناری نخست وزیر این کشور شد.