چشم انداز مختصر تاریخ هزارستان و یا هزاره جات

کتاب جامع التواريخ مردم هزاره را از,سال 1500 , قبل از ميلاد مسيح، از اولادهء”اوغوزخان فاتح کبير مغل و فرزندان 24 گانه ء او میدانند زیرا اقوام و قبایل : اوليغور، قا نقلي،ق...